REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA „PŁYWAREK”

(GRUPY Z RODZICAMI W WODZIE)

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu półrocznego. Lekcja trwa 30 minut.

2.  Przed każdym wejściem należy okazać karnet i pozostawić go w recepcji pływalni w zamian za kluczyk do szatni.

3. Wejście następuje nie wcześniej niż 15 min przed oznaczoną godziną na karnecie i kończy się 10 min po tej godzinie.

4. Karnet dla dziecka (+ 1 dorosłego opiekuna) wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karnetu nie można odstępować.

5. Wykupienie szkolenia dla dziecka, to deklaracja rodziców/opiekunów o braku przeciwwskazań lekarza do ćwiczeń w wodzie, oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

6. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach mogą otrzymać zwrot pieniędzy o ile rezygnacja zgłoszona została po pierwszych zajęciach kursu.

7. Rezygnację należy złożyć na 5 dni przed kolejną lekcją w przeciwnym wypadku owa lekcja zostanie doliczona na poczet zajęć, które się w kursie odbyły.

8. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez Szkołę Pływania PŁYWAREK.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.

10. Zajęcia można odwołać minimum 1 dzień wcześniej do godz. 18.00 wysyłając wiadomość ze strony www lub e-mail: plywarek<at>op.pl (dotyczy karnetu semestralnego)

11. Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześnie odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą Pływarek odrobić w inny dzień.

12. Na każdy karnet półroczny przysługują 2 odrobienia zajęć w bieżącym karnecie.

13. Szkoła Pływania PŁYWAREK zastrzega sobie prawo do:

– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć

– zamiany trenera dla danej grupy.

14. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkółki PŁYWAREK lub pływalni będzie można odrobić, lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

15. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni.

16. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.

17. Wszystkich obowiązuje regulamin pływalni na której odbywają się zajęcia.

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA „PŁYWAREK” 

(GRUPY BEZ RODZICÓW W WODZIE)

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu półrocznego.

2. Przed każdym wejściem należy okazać karnet i pozostawić go w recepcji pływalni w zamian za kluczyk do szatni.

3.  Karnet wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karnetu nie można odstępować.

4. Wykupienie szkolenia dla dziecka, to deklaracja rodziców/opiekunów o braku przeciwwskazań lekarza do ćwiczeń w wodzie, oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

5. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach mogą otrzymać zwrot pieniędzy o ile rezygnacja zgłoszona została po pierwszych zajęciach kursu.

6. Rezygnację należy złożyć na 5 dni przed kolejną lekcją w przeciwnym wypadku owa lekcja zostanie doliczona na poczet zajęć, które się w kursie odbyły.

7. Wejście następuje nie wcześniej niż 15 min przed oznaczoną godziną na karnecie i kończy się 10 min po tej godzinie.

8. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez Szkołę Pływania PŁYWAREK.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.

10. Zajęcia można odwołać minimum 1 dzień wcześniej do godz 18.00 wysyłając wiadomość ze strony www lub lub email plywarek<at>op.pl ( dotyczy karnetu semestralnego).

11 . Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześnie odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą Pływarek odrobić w innym terminie w bieżącym semestrze.

12.  Na każdy karnet półroczny przysługują 4 odrobienia zajęć w bieżącym karnecie.

13. Nie gwarantujemy , że zajęcia indywidualne odrabiane będą w pojedynkę , z zasady takie lekcje będą odrabiane w grupie na tym samym poziomie.

14. Szkoła Pływania PŁYWAREK zastrzega sobie prawo do:

– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć.

– zamiany trenera dla danej grupy.

15. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkółki PŁYWAREK lub pływalni będzie można odrobić, lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

16. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni.

17. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (nie wolno wchodzić na teren pływalni).

18. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.

19. Wszystkich obowiązuje regulamin pływalni na której odbywają się zajęcia.