parallax background

Regulamin

Regulamin Szkoły Pływania Pływarek


Akceptując poniższy regulamin wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas: PŁYWAREK Arkadiusz Filowiat Al. Jana Pawła II 1f/18, 80-462 Gdańsk, w celu realizacji usługi.
1) Kursy nauki i doskonalenia pływania organizowane przez Szkołę pływania PŁYWAREK- Arkadiusz Filowiat zwaną dalej Szkołą Pływania – prowadzone są pływalniach w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim.
2) Kursy nauki pływania dla niemowląt i dzieci do piątego roku życia odbywają się przy udziale jednego rodzica/opiekuna, który wraz z dzieckiem wchodzi do wody i aktywnie uczestniczy w zajęciach, a kursy nauki pływania dla dzieci od piątego roku życia odbywają się bez udziału rodziców/opiekunów.
3) Każdy rodzic/opiekun uczestnika kursu nauki pływania przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku przeciwwskazań dla rodzica/opiekuna i dla dziecka do uczestnictwa w kursie nauki pływania.
4) Wykupienie kursu pływania to deklaracja rodziców/opiekunów o braku przeciwwskazań lekarza do ćwiczeń w wodzie.
5) Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca w cyklu 2 semestrów. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut – grupy z rodzicem w wodzie ( dzieci do 5 roku życia ) i 40 min – grupy bez udziału rodzica w wodzie (dzieci od 5 roku życia).
6) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dopilnowanie pkt. 3 oraz wykupienie karnetu uprawniającego do uczestnictwa w kursie nauki pływania na konkretny dzień i godzinę, który każdorazowo należy przedstawić przed wejściem na zajęcia. Jeden karnet przeznaczony jest dla jednego dziecka i jednego rodzica/opiekuna w przypadku kursów nauki pływania z udziałem rodziców/opiekunów oraz dla jednego dziecka w przypadku kursów nauki pływania bez udziału rodziców/opiekunów. Karnetu nie wolno odstępować. Uczestnicy kursu nauki pływania, którzy nie będą posiadali ważnego karnetu nie będą wpuszczani na zajęcia.
7) Wejście do szatni następuje nie wcześniej niż 15 min przed oznaczoną godziną na karnecie i kończy się 15 min po tej godzinie.
8) Opiekunowie dzieci od piątego roku życia mogą wejść do szatni w celu pomocy i ewentualnego wyprowadzenia dziecka z szatni i odebrania dziecka po zakończeniu zajęć pod warunkiem posiadania klapek basenowych. Opiekę nad uczniami sprawują trenerzy tylko i wyłącznie w trakcie trwania zajęć.
9) Wpłaty za kurs nauki i doskonalenia pływania przyjmowane są z góry za cały semestr w formie gotówki w punkcie obsługi Pływarka na obiektach gdzie prowadzimy zajęcia lub przelewem na konto podane na www.plywarek.pl zgodnie z obowiązującym cennikiem Szkoły Pływania.
10) Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje wyłącznie wtedy, kiedy rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie czwartej lekcji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie piątej lekcji pieniądze nie będą zwracane.
11) Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Nieobecności można odrobić wyłącznie w trakcie trwania wykupionego kursu nauki pływania w grupach o tym samym poziomie zaawansowania i przedziale wiekowym pod warunkiem wolnych miejsc.
12) Na każdy karnet semestralny przysługują 3 odrobienia zajęć w bieżącym karnecie.
ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI
Uczestnik ma prawo do odrobienia 3 zajęć (w przypadku kursu semestralnego) po zgłoszeniu nieobecności wysyłając wiadomość ze strony www lub e-mail: plywarek@op.pl
– zajęcia odbywające się w tygodniu (pon- pt)– nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 10.00 danego dnia,
– zajęcia odbywające się w weekendy (sob- nd)– nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedniego,
Na odrobienie zajęć Uczestnik ma 2 tygodnie od pojawienia się na kursie po absencji. W przypadku nie umówienia się w/w terminie możliwość odrobienia przepada.
Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny semestr.
13) Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć. W wypadku nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w kursie nauki pływania po dokonanej zmianie dnia lub godziny zajęć, osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje.
14) Każdy uczestnik kursu nauki pływania, a w przypadku dzieci małoletnich rodzic dziecka, ma obowiązek zapoznania się z regulaminem obowiązującym w obiekcie, w którym prowadzone są zajęcia i stosować się do jego postanowień.
15) W trakcie zajęć nie można przebywać na terenie szatni, w drzwiach szatni, na hali basenowej.
16) Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni.
17) Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.
18) Polityka Prywatności
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie powierzonych danych osobowych w celu obsługi, powiadamiania i przesyłania ofert marketingowych przez Organizatora.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wymaga poinformowania Organizatora telefonicznie lub mailowo.
Dane osobowe powierzone Organizatorowi nie będą przekazywane innym podmiotom.